Meteen naar de inhoud

Elf voordelen van het gebruik van een onafhankelijke verkoopagent

Elf voordelen van het gebruik van een onafhankelijke verkoopagent

 1. U kent uw verkoopkosten: De fabrikant en de agent komen van tevoren een vaste commissie overeen die hetzelfde blijft voor de duur van de overeenkomst in goede of slechte tijden. Als extra motivatie en verkopenversneller kunt u een bonus over de gebudgetteerde minimaal te behalen omzet in het vooruitzicht stellen aan de verkoopagent.
 2. Lagere verkoopkosten: Wat kost de gemiddelde medewerker van de directe verkoop een bedrijf? Laten we optellen. Begin met een basissalaris van € 55.000. Voeg nu de kosten toe voor auto- en reiskosten, verzekeringen, aandelen- en winstdelingsplannen, ziekteverlof, vakantie en vakantiegeld en een dagvergoeding. De huidige gegevens schatten dit op € 40.000 tot € 50.000 jaarlijks. Voeg nu loonheffingen, werknemersverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekering, enz. toe. Dit zijn € 30.000 tot € 35.000 bovenop het basissalaris en onderhoudskosten van de verkoper in uw loondienst. Alles bij elkaar kost deze gemiddelde verkoper u € 125.000 tot € 140.000 per jaar. De vraag is, wat brengt hij voor u terug? Als een in uw loondienst buitendienstmedewerker niet minstens € 1000.000 in een jaar heeft omgezet is hij dat jaar voor u niet rendabel geweest.
 3. Werken met een verkoopagent vermindert uw administratieve overhead: De voortdurend escalerende kosten van het administreren van de verkoopadministratie en het leveren van verschillende administratieve diensten voor verkoopmedewerkers worden aanzienlijk verlaagd, zelfs in sommige gevallen geëlimineerd!
 4. Opleiding en omzet van uw eigen verkooppersoneel: Wanneer u nieuwe verkoopmedewerkers inhuurt, betaalt u ze onmiddellijk, maar zijn of worden pas veel later voor u rendabel, of helemaal niet. Wanneer het bij u om een beginnende buitendienstmedewerker gaat weet u nog helemaal niet of hij/zij wel geschikt is om orders voor u binnen te halen. U kunt dit in ieder geval voorkomen door gebruik te maken van getrainde en gevestigde verkoopkrachten. Deze zijn echter meestal duurder en je moet je altijd afvragen waarom zij bij hun laatste werkgever weg zijn gegaan of moesten gaan…
 5. Een verkoopagent, of nog beter, een agentuur met meerdere verkoopagenten in dienst, verschaft onmiddellijke toegang tot de markt: Met een een verkoopagent verkrijgt u meestal onmiddellijk een ervaren verkoopteam in het gebied wat u veroveren wilt. De verkoopagent(en) zijn zeer vertrouwd met het verkoopgebied en weten al dat zij uw producten zullen verkopen want zij wilden immers uw productlijn bij hun bestaande productlijn voegen.
 6. Een verkoopagent of agentuur bestaat meestal uit een zeer ervaren en agressieve verkooporganisatie: Uit ervaring blijkt dat de verkoopagent van vandaag een hoog opgeleide, getrainde en verkoopmanager of senior verkoper is (geweest) voordat hij/zij als zelfstandige op pad gaat.
 7. Aangezien er geen basissalaris is om op te vertrouwen voor de verkoopagent, kunnen deze het zich niet veroorloven om op enig moment te verslappen; ze moeten verkopen om te leven. Omzet genereren is de belangrijkste drijfveer voor de onafhankelijke verkoopagent.
 8. De verkoopagent of agentuur kent de markt beter dan wie dan ook: Omdat de agent slechts een percentage van de verkopen ontvangt, zijn verkoopstrategieën, verkoopbudgets en te behalen omzetdoelen zeer belangrijk voor hen. In feite gebruiken veel van de huidige agenten verkoopanalyse- en prognosemethoden die vaak geavanceerder zijn dan die van de bedrijven welke ze vertegenwoordigen.
 9. De verkoopagent of agentuur biedt een bredere verkoopcontext voor uw product: Waarschijnlijk biedt hij ook verschillende gerelateerde maar niet concurrerende productlijnen aan. Vaak zijn de productlijnen welke de verkoopagent aan de klant aanbiedt complementerend aan elkaar waardoor het voor de klant aantrekkelijk is en eenvoudiger wordt een verzamelde opdracht te kunnen verstrekken. Voordat u met de verkoopagent in zee gaat moet u zeker stellen dat deze geen direct concurrerende producten maar eventueel wel eventueel aan uw producten complementerende producten vertegenwoordigt. Als de verkoopagent wel een direct aan uw product concurrerend product vertegenwoordigd bestaat het gevaar dat hij uw product alleen maar selectief aanbiedt of zelfs helemaal uitsluit van enige commerciële activiteit. U merkt dat meestal (te) laat.
 10. De verkoopagent of agentuur voegt marketingflexibiliteit toe tegen lagere kosten: Verkoopagenten kunnen uw omzet vergroten door buiten uw huidige marktgebied, gebieden welke onmogelijk door uw eigen verkooporganisatie bediend kunnen worden, te verkopen – en u betaalt hen alleen een commissie over de behaalde omzetten. Agenten kennen de ins- en outs van de verkoopgebieden, hebben de contacten en kennen de projecten en… beheersen de taal vloeiend. U kunt het uitbetalen van uw commissie nog iets verder verfijnen door te stellen dat deze betaalbaar is nadat de klant ook daadwerkelijk de betrokken factuur voor de levering van uw producten, heeft betaald. De agent moet er dus ook achterheen zitten dat de klant ook daadwerkelijk binnen een redelijke termijn betaald. Directe verkopers vinden dit vaak een delicaat item daar zij niet in een negatieve verhouding met hun klant willen geraken door hen ook om geld te vragen…. Veel bedrijven gebruiken zeer succesvol zowel directe verkopers als agenten in eenzelfde gebied en zijn van mening dat de twee verkoopkrachten complementair zijn. Ook verstrekt een combinatie van zowel directe verkopers en onafhankelijke agenten interessante effectiviteits- meetpunten aan u, wie is er effectiever en waarom; de directe verkoper of de onafhankelijke agent. Verkopen via een combinatie van zowel directe verkopers als agenten maakt u ook minder kwetsbaar indien een van hen de medewerking met u zou beëindigen.
 11. Omzetverhoging: Veel bedrijven welke van directe verkoopmedewerkers overschakelen naar onafhankelijke verkoopagenten ervaren verhoogde omzet bij lagere kosten. Er wordt geschat dat de onafhankelijke verkoopagent ongeveer 70% meer omzet genereert dan de gemiddelde directe verkoper van het bedrijf, vooral ongetwijfeld vanwege zijn eigen ondernemerschap en de daaraan gerelateerde must om te moeten slagen.

Geef een reactie